Members


2024

Associate Professor

Teruhiko Matsubara (Ph.D.)

 

Assistant Professor (Non-tenured)

Masato Tsutsui (Ph.D.)

 

(D4) Yeoujia Lee

(D3) Erika Miyamoto

 

(M2) Yui Kaneko, Ayano Tajima, Yutaro Tanaka, Wakaba Morimura

(M1) Manaka Kawai

(B4) Kanae Itoga, Kotomi Ohyama, Haruto Suzuki, Reiko Matsumoto, Kako Ri